Voorwaarden Conferentiecentrum Drakenburg

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UHV zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Door akkoord te gaan met de boeking gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden
Onderstaand artikel is van toepassing bij annulering van een reservering of gedeelte van een reservering. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Artikel 9.4.2. van de Uniforme Voorwaarden Horeca
a. Bij annulering tussen 2 en 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
e. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

Aanvullende voorwaarden
a. Conferentiecentrum Drakenburg behoudt zich het voorrecht om, in bepaalde gevallen, de totale reserveringswaarde, drie dagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecadienst zou moeten worden verleend op te eisen.