De bomen zijn ingedeeld naar karakter, zoals ook getoond in de folder. De plattegrond voor de locaties van de boom per categorie vindt u hier.

De nieuw aan te planten inheemse bomen stimuleren nieuw (dieren)leven op ons landgoed. Door de door u gekozen inheemse boom aan te planten voegen we belevingswaarde en ecologische biodiversiteit toe aan het bos. De bomen zullen de zintuigelijke beleving van de bezoekers sterk verhogen. U kunt denken aan het ruisen van de ratelpopulier, de geur van de wilde peer en de zichtbare bloei in het voorjaar. De aangeplante bomen stimuleren een bloeiende ondergroei verspreid over de seizoenen. De ondergroei voedt insecten, zoals(wilde) bijen, vlinders en zweefvliegen. Wilde planten, dieren en micro-organismen profiteren hiervan. Ook de gewervelde dieren hebben hier baat bij, zoals de amfibieën, marterachtigen en vogels.

Pionier

De pioniersbomen kunnen een eigen plek creëren doordat ze de grond verrijken en vruchtbaarder maken. Juist op plekken in het bos aan te planten waar het leek of er niets meer zou kunnen groeien waardoor de plek weer een diverse leefbaarheid krijgt.

Zwarte Els

(Alnus glutinosa)

De zwarte els is een pionier bij uitstek. De allerarmste gronden worden vruchtbaar en krijgen een rijk bodemleven, mits de zwarte els de kans krijgt er tot wasdom te komen. Onder de zwarte els vinden we de hoogste natuurlijke dichtheden van regenwormen. Tot genoegen van de buizerd, de mol en de das.

 Symboliek: De els staat voor stevige gronding, zelfbeheersing, stimulatie naar anderen en verbinding.

 

De Ratelpopulier

(Populus tremula) of esp (schild in het Grieks).

De ratelpopulier ritselt met de bladeren in de wind, en neemt genoegen met elke standplaats in de zon. De ratelpopulier verlicht de zomerse hitte met schaduw en zucht mee met de lichtste bries. In de schaduw van populieren komen op zandgronden de mooiste bloeiende plantsoorten voor, profiterend van de halfschaduw en de koelte.

We willen de populieren  (in totaal ….stuks en adoptieprijs?) aanplanten omdat deze inheemse trillende boom ruist of fluistert en klinkt als het geluid van lichte regen. Daarmee zullen een aantal populieren samen het geluid van de wegen om ons heen naar de achtergrond terugdringen.

Symboliek: De ratelpopulier staat symbool voor herinneringen en verleden tijd. Zwarte populier en zilverpopulier werden in Griekse tijd in verband gebracht met de dood. De zwarte popluier staat daardoor voor verdriet en verlies, de zilveren populier voor licht en bevrijding en wedergeboorte.
Het rustgevende geluid van de bladeren zou het jonge paar goed doen. Het hout van de ratelpopulier wordt gebruikt in de papierindustrie en omdat het hout traag brandt en niet knettert is het tevens de ideale boom om lucifers van te maken. In vele culturen associeert men de wind die je hoort door de populieren heen met een wijze bomengeest. Als je de bomengeest een belangrijke vraag stelt en aandachtig luistert kun je het antwoord op jouw vraag horen. Volgens de Kelten ben je een populier als je filosofisch, betrouwbaar, trouw en dapper bent.

Veerkrachtige Creatieveling

Deze veerkrachtige bomen hebben een hoge leerbereidheid en zijn in staat om zichzelf gemakkelijk aan te passen aan de omstandigheden. Verandering wordt daardoor een natuurlijk onderdeel van het leven en een mogelijkheid tot groei. De verrijking wordt zichtbaar door het tot bloei laten komen van zichzelf en daarmee de omgeving van de boom.

De Winterlinde

(Tilia cordata)

De winterlinde is van oudsher een bosboom met een uniek verjongend vermogen. De winterlinde loopt onder alle omstandigheden opnieuw uit. De winterlinde is een rijke bron van nectar en pollen voor (wilde) bestuivers.

We willen de winterlinde aanplanten, omdat de inheemse boom de verzuring van de toplaag in ons bos tegengaat en zorgt dat de voedingsstoffen en mineralen van de toplaag worden behouden. Het gevallen herfstblad van de linde is bijzonder geliefd bij het bodemleven. Zo zeer, dat bosecologen zelfs spreken van het “linde-effect”. Dit effect behelst niet alleen een rijker bodemleven, maar ook de daarmee samenhangende toename in voorjaarsbloeiers.

Symboliek: De linde staat bekend als beschermer (voor mensen, huizen en kerken). De boom staat ook symbool voor rechtvaardigheid omdat eronder recht werd gesproken. Hij staat voor liefde omdat er huwelijken onder gesloten werden waarbij de duimen van de geliefden in de bast werden gedrukt. In juni bloeit de linde rijkelijk en wordt ze door bijen en hommels bestoven. Van de bloemen van de linde kan kruidenthee gemaakt worden. Lindehout leent zich goed voor houtsnijwerk, draaiwerk en beeldhouwwerk. Zoals de vervaardiging van de klavecimbel. 

Zoete kers

(Prunus avium)

De zoete kers is de wilde voorouder van de gecultiveerde kersenboom. De zoete kers groeit graag in open bossen en verrijkt de natuur met fraaie bloei en waardevolle voeding voor de vogels.

Symboliek:
Wedergeboorte; De kwetsbaarheid van het leven; pracht; continuïteit; nieuw begin; Sterke familiebanden; Voorjaar en gezondheid.

Autonome Verbinder

Deze bomen verbinden de randen van het bos met het open veld door op prominente plekken te groeien vol in de wind en de zon. Het zijn krachtige, solitaire en praktische bomen met een eigenzinnige uitstraling. Ze vragen ruimte om te kunnen groeien en hebben en een goede "thuis"plek om oud te kunnen worden.

Iep

Ulmus Reverti

De iep was een eeuw geleden de belangrijkste en talrijkste boom van Nederland. Vier van de vijf Nederlandse bomen, waren iepen, totdat de iepenziekte vrijwel alle iepen velde. De iep, ook bekend als Ulmus, is een boomsoort die bekendstaat om zijn sierlijke uiterlijk en waardevol hout (meubels). Iepen kunnen behoorlijk oud worden, met een levensduur variërend van enkele tientallen tot honderden jaren, afhankelijk van de soort en de groeiomstandigheden.

Symboliek: Een iep staat symbool voor wijsheid, gerechtigheid en harmonie. Deze boom is beschermend en helend. Hij wordt geassocieerd met elfen en wedergeboorte.In de Germaanse mythologie werd de eerste vrouw (Embla) geschapen uit iepenhout. Onder een iepenboom vertoeven zou helpen om schijnbaar onoplosbare problemen op te lossen. (bron)

Wilde peer

(Pyrus pyraster)

De wilde peer is zeer tolerant voor langdurige, droge hitte en heeft extreem hard hout. Met een diepe penwortel graaft de wilde peer tot vochtige lagen en tapt het grondwater naar boven. Met het grondwater brengt de wilde peer ook mineralen naar de bovenlaag, die terechtkomen in de bladeren. De vruchten van de wilde peer zijn smakelijk voor de mens en dier, als ze maar de tijd hebben gekregen om aan de boom te rijpen.

We willen de wilde peer aanplanten omdat deze boom wel 150 jaar oud kan worden en een bedreigde boomsoort is geworden. Een wilde peer heeft doornen en vruchten die de vorm van een appel hebben. Wilde peren behoren tot de zeldzaamste inheemse houtgewassen in ons land. Er zouden nog slechts enkele tientallen voorkomen. Ook internationaal is de wilde peer een bedreigde boomsoort geworden. Perenhout is door de hoge kwaliteit zeer geschikt voor muziekinstrumenten, meubels, houtsnijwerk, brandhout (aromatische rook voor het roken van vlees of tabak), keukengerei, handvatten en meetgereedschap. Het roodachtige hout is redelijk hard en stabiel, maar goed te bewerken. In Europa gebruikte men perenhout ook in de boekdrukkunst. Men maakte er zogenaamde ‘drukblokken’ van, waarin de letters uitgesneden werden. Perenhout lijkt sterk op appelhout en is voor dezelfde zaken te gebruiken.Peren kunnen zo worden gegeten, maar worden ook verwerkt tot sap, jam, gelei, cider, likeur en wijn. Ook kunnen peren gedroogd worden gegeten.
 

Symboliek: De wilde peer staat in de Griekse cultuur symbool voor een gift van de goden. Het sterke hout is geschikt voor heel precies werk. Daarom staat de perenboom symbool voor welvaart. In de Middeleeuwen werd het badwater van een baby symbolisch bij de perenboom gegoten als je de volgende keer een meisje wilde. Door de zoete smaak van de peer staat hij symbool voor goedheid en zinnelijkheid. Ook staat de peer symbool voor het verlangen naar seksueel contact.