Waterwenteling 'Alles Stroomt'.

Op het terras achter De Schaapskooi staat een nieuw kunstwerk, gemaakt door kunstenaar Henk Slomp (http://www.henkslomp.nl). 

Hieronder legt Henk Slomp u uit hoe hij tot deze vorm is gekomen.

In de fontein op het terras achter De Schaapskooi zijn een aantal materialen en een aantal gedachten verwerkt. Het beeld is gemaakt uit staal, cortènstaal en steen. De kommetjes, die het water zowel ontvangen als schenken, zijn gegroepeerd in de vorm van een spiraal, wat u terugvindt in het logo van De Schaapskooi. 

Ik heb in het beeld water gebruikt, als levend element, het vangt het licht en maakt het zichtbaar, maar ook als symbool van eeuwigdurende beweging. Als bron van en voorwaarde voor het leven en daarmee ook van de dood, het onvermijdelijke gevolg van leven.

Maar het bassin waarin het valt is niet het eindpunt, het is tevens het startpunt van de nieuwe reis door het beeld, het nieuwe leven.

De stenen symboliseren de vruchten van het bestaan. Het voldragen leven. Dat wil niet altijd zeggen dat het lang geweest moet zijn, ook een kort leven kan vrucht gedragen hebben in de betekenis die het gehad heeft voor anderen.